STARK KVINNA DISTANS

Vill du delta i ”Stark kvinna”, men har svårt att boka in ett fast träningstillfälle i veckan, eller bor en bit ifrån Nacka?
Då kan detta upplägg passa dig!
Du tränar övervägande del på egen hand, med hjälp av våra ”Stark kvinna online”- pass, men har även stöttning och uppföljning på vägen!

Ett litet träningskit till din hemmaträning, ingår i priset och hämtas ut vid första gruppträffen. 

Vecka 1
Individuell träff med personlig tränare (bokas in efter att du bokat din plats).
*Mätning av din kroppssammansättning
*Målsättning!
*Kort träningspass med din PT.
*Uthämtning av träningsredskap.

Vecka 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 & 9
Träning hemma på egen hand.
Nya övningar till din hemmaträning varje vecka.

Vecka 10
Individuell träff med din PT.
*Mätning av din kroppssammansättning och uppföljning av veckorna som gått.

Pris: 1500:-

Frågor?

emma@localsoul.se